ДОБРЕДОЈДОВТЕ
ВО НАШИОТ ЦИКЛУС
ДО БЕСПРЕКОРНОСТ

Предводени од премисата за пренесување и имплементација на знаењето за интеграција на производи и услуги, нашата работа се манифестира преку обезбедување на медицинска безбедност во операционите сали, адекватно чистење и дезинфекција или стерилизација на инструментите. Во фокус на нашето работење е ефикасно обезбедување на хируршки инструменти и стерилни медицински материјали за еднократна употреба, со високи перформанси и иновативни софистицирани практики за стерилизација и дезинфекција на хируршките одделенија во Северна Македонија.

АКТИВНОСТИ

Нашето Партнерство воведува, во реално време, “интегрирано сценарио“ на нови протоколи, нова медицинска технологија и инструменти, како и посветени човечки ресурси за имплементирање на сертифицирани стандарди за извонредност, во контролата на ризик од инфекции во операционите сали. Преку концептот кој интегрира четири различни делови на активности за управување со ризик, нашата работа претставува воведување на интегрирано управување со иновативни решенија за хирургија и грижа за пациентите.

Услуги