Услуги

Monitoring and Control of the Processes

Сите процеси кои го сочинуваат системот за техничка поддршка на хируршките капацитети се управуваат со помош на ИТ платформа која овозможува следење и водење на сите продецури.

Статус на залихите, увидот во испорачаното и искористеното, набавеното и потрошеното, како и контрола и надзор на третманот и реализацијата на секоја операција е обезбеден преку ИТ системот.

Прегледот на сите завршени услуги претставува основа за пресметки и фактурирање. Со овој систем се овозможува континуиран проток на информации и податоци за имплементација на активностите.

Останати услуги

Опслужување на операциони сали

Дознај Повеќе

Одржување и стерилизација на хируршки инструменти

Дознај Повеќе

Третман и управување со хируршки отпад

Дознај Повеќе

Развој и унапредување на услугата

Дознај Повеќе