MIRË SE ERDHËT
NË CIKLIN TONË TË
PERFEKSIONIMIT

Të udhehequr nga premisa e transferimit dhe zbatimit të njohurive për integrimin e produkteve dhe shërbimeve, puna jonë manifestohet duke siguruar sigurinë mjekësore në dhomat e operacionit, pastrimin dhe dezinfektimin adekuat ose sterilizimin e instrumenteve. Fokusi i punës sonë është sigurimi efikas i instrumenteve kirurgjike dhe pajisjeve të disponueshme sterile mjekësore, me performancë të lartë dhe praktika të sofistikuara novatore për sterilizimin dhe dezinfektimin e departamenteve kirurgjike në Maqedoninë Veriore.

AKTIVITETE

Partneriteti ynë prezanton, në kohë reale, një "skenar të integruar" të protokolleve të reja, teknologjisë dhe instrumenteve të reja mjekësore, si dhe burimeve njerëzore të dedikuara për të zbatuar standardet e certifikuara të përsosshmërisë, në kontrollin e rrezikut të infeksioneve në sallat e operacionit. Përmes konceptit që integron katër pjesë të ndryshme të aktiviteteve të menaxhimit të rrezikut, puna jonë përfaqëson futjen e menaxhimit të integruar me zgjidhje novatore për kirurgji dhe kujdesin ndaj pacientit.

Shërbimet