Shërbimet

Mirëmbajtja dhe sterilizimi i instrumenteve kirurgjikale

1. Transporti nga repartet kirurgjikale në njësinë e sterilizimit

Të rregulluar mirë në karrocën shuttle, enët e mbyllura me instrumente të përdorura transportohen me automjet nga departamentet kirurgjike në njësinë e sterilizimit. Pasi të jenë në njësinë e sterilizimit, instrumentet, shportat metalike dhe enët në të cilët janë të paketuara ata kalojnë një sërë procesesh para se të kthehen në sallat e operacionit.

2. Pranimi i karrocës shuttle dhe administrimi i enëve

Të dhënat nga dokumentacioni shoqërues futen në sistemin e mbajtjes së të dhënave.

3. Dhoma e kuqe – Larja e instrumenteve me duar

Enët e instrumenteve transportohën në Dhomën e kuqe, hapen, lahen dhe dezinfektohen veçmas nga instrumentet kirurgjikale. Pastaj, lëvizin në një zonë të pastërt përmes zonës “pass box”. Të gjithë instrumentet në shporta numërohen fillimisht për të kontrolluar nëse diçka mungon. Secili instrument lahet me dorë dhe pastrohet me një furçë nga mbetje të mundshme nga operacioni. Ata kthehen në shporta për të lexuar informacionet në lidhje me llojin dhe numrin e saktë të instrumenteve në secilën shportë. Çdo shportë ka një bar kod, të lidhur me shportat dhe enët tjera. Shportat e instrumenteve janë rregulluar në një raft që vendoset në një makinë të veçantë për larje dhe dezinfektim automatik.

4. Nga e Kuqja në të Kaltërt - Larja dhe dezinfektim automatik

Ekziston një proces për larjen dhe tharjen automatike në makinë, më një derë të dyanshme për përdorim. Кur procesi përfundon, ajo hiqet nga tjetra, në një dhomë të ndarë fizikisht nga Dhoma e kuqe. Në varësi të ciklit, ky process zgjat diku një orë.

5. Dhoma e Kaltërt - Kontrolimi manual i instrumenteve, shportave metalike dhe enëve

Raftet me shporta nxirren nga makina në Dhomën e kaltërt. Operatori me lupë kontrollon instrumentet, një nga një. Kontrollohet edhe funksionaliteti i secilit instrument. Nëse është e nevojshme, kryhet vajosje specifike e tyre. Pas kontrolimit të detajuar, instrumentet vendosen në një shportë, numërohen dhe krahasohen me atë që është regjistruar në sistemin e kontrollit. Ato vendosen në një raft që vendoset në makinë për sterilizim me avull.

6. Nga e Kaltert në të Gjelbërt - Sterilizimi me avull dhe autoklavimi

Në këtë makinë me dyer të dyanshme për përdorim, kompletet steriliziohen nga 121 ose 134 gradë Celsius. Shkurtimi i ciklit NUK lejohet sipas standardeve ndërkombëtare! Çdo enë ka një tregues i cili është i kuq kur hapet deri në autoklavë. Sapo ena kalon procedurën e autoklavimit dhe “vuloset”, ngjyra e treguesit ndryshon në të gjelbërt.

7. Dhoma e gjelbër - Dorëzimi i enëve - transporti

Pas përfundimit të këtij procesi, operatori kontrollon nëse cikli ishte i mirë. Treguesi i enës duhet të jetë i gjelbërt. Pastaj, ato maten në këtë mënyrë, sipas peshës para dhe pas sterilizimit, kontrollohet nëse ka mbetur lagështi në enë. Pas të dy kontrolleve, kompleti është gati për dorëzim së bashku me dokumentacionin shoqërues.

8. Administrimi dhe përgatitja për transport

Në zonën e daljes, enët të sterilizuara merren nga Dhoma e Gjelbërt përmes një hapësire të dyanshme, të rregulluar në një “karrocë anijesh” që është e mbyllur plotësisht fizikisht.

9. Transporti i enëve nga njësia e sterilizimit në repartet kirurgjikale

Karrocat transportohen nga njësia e sterilizimit në repartet kirurgjikale. Është plotësishtë e ndaluar të përzihen “karrocat” të ndyra dhe të pastërta në të njejtin automjet!

Shërbime Të Tjera

Funksioni i mirfilltë i sallave të operacionit

Zbulo Më Shumë

Mirëmbajtja dhe sterilizimi i instrumenteve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Zhvillimi dhe përmirësimi i shërbimit

Zbulo Më Shumë