Услуги

Развој и унапредување на услугата

Според динамиката на експлоатација на инструментите, како и континуираното следење на развојот и напредокот на хируршките алатки на европско и светско ниво, редовно се врши набавка и дополна со инструменти.

Се користат висококвалитетни инструменти, изработени од познати, врвни производители.

На овој начин, хирурзите секогаш на располагање имаат одлична понуда на инструменти за реализација на оперативните зафати, што овозможува подобрување на нивните перформанси.

Останати услуги

Опслужување на операциони сали

Дознај Повеќе

Одржување и стерилизација на хируршки инструменти

Дознај Повеќе

Третман и управување со хируршки отпад

Дознај Повеќе

Развој и унапредување на услугата

Дознај Повеќе