Shërbimet

Zhvillimi dhe përmirësimi i shërbimit

Sipas dinamikës së shfrytëzimit të instrumenteve si dhe monitorimit të vazhdueshëm të zhvillimit dhe përparimit të instrumenteve kirurgjike në nivel evropian dhe botëror, kryhet prokurimi i rregulltë dhe plotësimi me instrumente.

Përdoren instrumente me cilësi të lartë nga prodhues të njohur dhe më të mirë.

Në këtë mënyrë, kirurgët gjithmonë kanë në dispozicion një ofertë të shkëlqyeshme të instrumenteve për kryerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale e cila mundëson përmirësimin e performancës së tyre.

Shërbime Të Tjera

Funksioni i mirfilltë i sallave të operacionit

Zbulo Më Shumë

Mirëmbajtja dhe sterilizimi i instrumenteve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Trajtimi dhe menaxhimi i mbetjeve kirurgjikale

Zbulo Më Shumë

Zhvillimi dhe përmirësimi i shërbimit

Zbulo Më Shumë